.....××× ماما ×××.....

      این لغات چه طعمی دارند؟

 

words.jpg


 این لغات چه طعمی دارند؟

words.jpg

 دانشمندان اسکاتلندی می‌گویند افرادی که نوعی احساس متقارن دارند قادرند پیش از گفته شدن یک لغت، مزه مربوط به آن را حس کنند.
به گزارش ساینس دیلی ، محققان دانشگاه ادینبورگ دریافته‌اند فکر کردن به معنی یک لغت بدون شنیدن یا دیدن آن، حس چشایی را تحریک می‌کند.
برخی افراد با صحبت کردن ، شنیدن یا خواندن واژه‌های مرتبط با طعم ، مزه‌ها را حس می‌کنند.
به گفته دانشمندان این یافته‌ها نشان می‌دهد ادراک ، یکی از اجزای فرآیند ارتباط معانی با لغات در مغز است و سینستزی (داشتن احساس متقارن) نوعی اغراق در مکانیسم‌های عصبی طبیعی است

...-
http